Úřední deska - Dětský domov Melč

 

Informace o pověřenci GDPR (kontaktní údaje):

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Nabídka pracovního místa na pozici vychovatel/ka

Dětský domov a ŠJ, Melč 4, p.o. příjme do pracovního poměru vychovatele/ku
Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení či změny na dobu neurčitou.
Nástup možný od: 1.3.2018
Požadované vzdělání: dle zák.č.563/2004 Sb. § 16 VŠ magisterský nebo bakalářský studijní program speciální pedagogika, SŠ+DPS zaměřené na speciální pedagogiku
Jiné požadavky: ŘP sk. B, komunikativnost, psychická způsobilost, flexibilita, práce s PC na uživatelské úrovni, umění řešit konflikty
Přihlášky zašlete nejpozději do: 15. 2. 2018 na adresu: reditelka@dd-melc.cz nebo poštou na adresu : Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO, 747 84 Melč 4

Informace poskytne: Jiřina Bejdáková, tel.: 606 424 451 nebo 556 309 231
Web: www.dd-melc.cz
Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.