Aktuality Dětského domova v Melči

Děti z dětského domova v Melči pomáhají jiným dětem

Článek vyšel v učitelských novinách

To je Hlína…

Prázdniny na horách
Projekty a aktivity dětí dětského domova v prosinci 2022
Grantový program O2 Chytrá škola
Adventní obchůdky s Albertem
Vyčisti les 2022
Den otevřených dveří
Sportovní hry
Běh v barvách 3. ročník
Den otevřených dveří 25.5.2022
Úspěch Kláry
Děti pomohly ukrajinským dětem
Projekt COVID IV – Podpora návratu dětí do škol
  • 9Více
Vánoce dětí v dětském domově ještě jednou
Prožili jsme krásné Vánoce
Mimořádná situace ve školním roce 2020/2021 na dětském domově
Jak se bavíme na zámku v Melči
Vánoční přání
Distanční výuka na dětském domově v Melči – jak jsme si poradili !!!
Soutěž „Vyčisti les 2020”
Život na Dětském domově v nouzovém stavu
2. 4. 2020 článek Rozmach
Domov domovu
Pozvánka na vánoční obchůdky s Albertem
30. 11. 2019 v prodejně Albert Opava
Pozvánka na 21. ročník turnaje ve vybíjené
Dne 21. 9. 2019 na hřišti zámeckého parku Dětského domova v Melči.
Zaměstnanci IKEA Ostrava pomáhali
Dne 19.6.2019 přijelo 17 zaměstnanců IKEA Ostrava do Melče do dětského domova. Cílem jejich návštěvy na dětském domově byla pomoc a společné setkání se zaměstnanci DD.
Sraz bývalých dětí a zaměstnanců dětského domova v Melči
Dne 15. 6. 2019 od 14.00 hod.
Přijďte se podívat do Kina na zámku
23. 4. 2019 v 17.00 – film „Zrodila se hvězda”
Novoroční setkání náměstka hejtmana s dětmi z dětských domovů
PF 2019
Obchůdky s Albertem
Od září do listopadu děti vyráběli vánoční dekorace a drobné dárečky, které můžete zakoupit od 1. 12. 2018 v Obchůdku v opavské prodejně Albert.
10. Celostátní florbalový turnaj dětských domovů
Návštěva Národní divadla v Praze
Prázdniny v dětském domově
Děti z domova pomáhají tibetským dětem
Pozvánka na turnaj ve vodním fotbálku
23. 6. 2018 v 9 hod.
Zveme Vás na Den otevřených dveří
30. 5. 2018 od 10.00 do 15.00 hod.

Kino na zámku – promítání pro veřejnost
Na našem dětském domově jsme ze sponzorských darů zakoupili interaktivní tabuli, na které dětem promítáme jejich oblíbené filmy, prohlížíme fotografie z různých událostí, dále ji využíváme ke vzdělávání – promítáme prezentace při seminářích, které na našem zařízení probíhají apod.
Hledáme další … Zjistit více

PF 2018

Štědrý den Jakartovice
Štědrý den a vánoce v Penzionu nad stájí v Jakartovicích Štědrý den 24.12.2017 a ještě další vánoční svátky jsme s dětmi již tradičně trávili mimo dětský domov. Náš dlouholetý sponzor pan Dalibor Tesař pozval naše děti do svého Penzionu nad stájí v Jakartovicích. Děti zde prožily krásné tři … Zjistit více

Koncert Heleny Vondráčkové

Dne 18.11. 2017 se všechny děti našeho domova s doprovodem zúčastnily koncertu známe zpěvačky. Vstupenky jsme od zpěvačky obdrželi jako dárek a proto celý domov vyjel na výlet do Olomouce, kde se koncert konal. Děti měly možnost si s Helenou zazpívat i na podiu a nakonec ji poděkovaly a předaly jí malý dárek. Pro všechny děti to byl velký zážitek. Všichni se dobře pobavili.

Laskavec 2017 – 13.11.

Světový den laskavosti – zapojili jsme se do akce Jsem laskavec. Tři děti našeho domova pod vedením tety Lenky a Sylvy navštívily dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě v pavilonu M. Děti pro dětské pacienty vymalovaly písmenka a obrázky abecedy, aby se malí pacienti mohly hravou formou učit poznávat písmenka, dále vyrobily dětskou knihu s příběhem a obrázky.
Při návštěvě děti předaly zdravotnickému personálu drobné hračky a plyšáky, které budou dětem dělat radost v ordinaci při nutných zákrocích. Věříme, že tímto skutkem jsme přispěli dobré věci.
Cílem, tohoto skutku – laskavosti, je učit naše děti dávat a dělat dobré věci pro jiné v jejich okolí.

Pozvánka na turnaj ve vybíjené

Dětský domov Melč pořádá dne 23.9. 2017 tradiční turnaj ve vybíjené
pro děti z dětských domovů Moravskoslezského kraje.
Prezentace : 8.00 – 9.00 hodin
Zahájení : 9.00
Místo konání : areál DD Melč – hřiště v parku
Počet hráčů v jednom družstvu : 8 (včetně kapitána)
Věk hráčů : do 15 let včetně
Družstva mohou být smíšená.
Startovné za jedno družstvo : 300 Kč
Občerstvení zajištěno, možnost objednat obědy v hodnotě 33 Kč/osoba. Požadavky na počty obědů uvádějte v přihláškách.
Uzávěrka přihlášek: 19.9. 2017
Telefon : 556 309231 (DD Melč)
El. adresa : zdenek.dorrer@seznam.cz

Pořádali jsme nejmilejší koncert 2017

Výborem Federace dětských domovů ČR pro r. 2017 byla pověřena uspořádáním regionálního kola soutěžní přehlídky zájmové umělecké činnnosti dětí z dětských domovů “Nejmilejší koncert 2017” ředitelka zdejšího dětského domova a s ní celý kolektiv DD.

Více informací zde

Nejmilejší koncert 2017
V letošním roce náš dětský domov pořádá regionální kolo Nejmilejšího koncertu 2017 pro Moravskoslezský kraj. Akci zaštiťuje náš sponzor Vědecko-výzkumný ústav uhelný Ostrava a.s. a paní Monika Žídková-Breszková, která bude soutěž moderovat.

Dalšími sponzory akce je Optys Dolní
Zjistit více

Bobové závody
Bobové závody si užily děti 15. 1. 2017. Na organizaci závodů se podílely samotné děti díky spolusprávy DD.

Přání
Zaměstnanci a děti dětského domova v Melči Vám všem přejí krásný a úspěšný rok 2017.

Vánoční pobyt v Jakartovicích v penzionu Nad stájí

Pobyt v penzionu Nad stájí se pro naše děti z dětského domova stal tradicí, vždyť do Jakartovic na pozvání pana Dalibora Tesaře jsme přijeli již počtvrté. V penzionu Nad stájí na naše děti čekaly tradiční vánoční a zimní radovánky, skvělý a … Zjistit více

Vánoční besídka
V předvánočním čase dne 19. 12. 2016 jsme se všichni společně sešli na vánoční besídce. Nejdříve jsme měli slavnostní večeři a pak jsme se bavili a děti dostaly dárečky.

Potravinová sbírka 2016
Zaměstnanci i děti našeho dětského domova přispěli do potravinové sbírky 2016 a pomohli tak uživatelům sociálních služeb EKIPA v Opavě.

Zvláště si cením, že do sbírky přispěly ze svého kapesného i naše děti, které si uvědomují, že i malým příspěvkem mohou hodně pomoci lidem v … Zjistit více

Vánoční jarmark s Albertem
Náš dětský domov stejně jako v loňském roce se zapojil do projektu Jarmark s Albertem. Projekt pořádá Nadační fond Albert. Naše děti s vychovateli prodávali své výrobky v prodejně Albert v Opavě na Olomoucké ulici. Tato prodejní akce se uskutečnila dne 3. 12. 2016.
Co … Zjistit více

Návštěva Olympijského parku v Plzni
Naše děti se zúčastnily programu Olympijského parku v Plzni ve dnech 6.-7. 8. 2016.

Společná rekreace v Beskydech
hotel Radegast na Pustevnách
17. 7.-24. 7. 2016

Společné setkání a ukončení školního roku 2015/2016
Akce se konala v parku našeho domova dne 24. 6. 2016. Akce byla ukončena předáním ceny Zámecký skřítek za vzorné chování a prospěch.

A hurá na prázdniny.

Turnaj ve vodním fotbálku – 4. 6. 2016 areál našeho DD
Akce se zúčastnilo 7 týmů z dalších dětských domovů Moravskoslezského kraje. Akce je mezi dětmi velice oblíbená.

Duhový běh v Ostravě oblast Dolních Vítkovic
Jedná se o dobročinnou akci. Výtěžek byl darován na oddělení dětské hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.

Návštěva fitness pro ženy – Contours v Opavě
Návštěvu fitness nám umožnil pan Ing. Roman Bruss a my mu moc děkujeme, taktéž děkujeme šikovným trenérkám, které se nám při cvičení věnovaly.

Akce Nejmilejší koncert 2016 ve Fulneku
Náš dětský domov reprezentovala Helenka, dále jste mohli vidět taneční vystoupení našich dětí.

Jarní prázdniny únor 2016
Společná rekreace v Malé Morávce na chatě Sedmikráska