Povinné informace o činnosti Dětského domova v Melči

Vnitřní řád ŠJ download
Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 download
Vnitřní řád DD download
Výroční zpráva za rok 2019/2020 download
Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2020 download
Výroční zpráva za rok 2018/2019 download
Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2019 download
Výroční zpráva za rok 2017/2018 download