Sponzoři Dětského domova v Melči

Nadace Terezy Maxové

Nákup počítačů k distanční výuce dětí 30 000 Kč

Partneři akce Daruj hračku

Sponzoři za období roku 2017 – finanční dary

Dárce Částka Kč Účel
Stanislav Kristek 500,00 Nejmilejší koncert NJK 2017
VVUÚ a.s. Ostrava 20 000,00 Nejmilejší koncert NJK 2017
Ritschny Kovošrot 5 000,00 Nejmilejší koncert NJK 2017
IK OIL Ivan Kořínek 500,00 Nejmilejší koncert NJK 2017
SOV Trading Opava 5 500,00 Potřeby dětí
Schroms farms s.r.o. 10 000,00 Hračky pro dětí
Nadační fond Albert 3 000,00 Materiál na výrobky Jarmark s Albertem
Nadační fond Albert 2 891,00 Taneční kroužky
Nadační fond Albert 10 000,00 Hračky, sportovní potřeby
Nadační fond Albert 6 860,00 Tržba za prodej výrobků Jarmark Albert
Celkem 64 251,00

Sponzoři za období roku 2017 – věcné dary

Dárce Částka Kč Věcný dar
ABEL – Computer s. r. o. Opava 2 000,00 reklamní předměty pro děti
IK-OIL Ivan Kořínek 799,00 toustovač
Mountfield a.s. 847,00 vánoční stromeček
Mgr. Veronika Heidrová 5 000,00 hry Lego pro děti
Dalibor Tesař 42 750,00 vánoční pobyt pro děti
Celkem 51 396,00

Sponzoři za období roku 2016 – finanční dary

Dárce Částka Kč Účel
VVUU a.s. Ostrava 39 229,00 interaktivní tabule
Nadační fond Albert 8 675,00 Tančíme pro radost
Křivánek M., spolek BBB 4 300,00 potřeby dětí
VVUU a.s. Ostrava 6 000,00 autoškola klient J.H
Spolu dětem 10 000,00 hoblice klient F.W
Nadační fond Albert

3 000,00 materiál jarmark s Albertem

JUDr. Aleš Chovanec

10 000,00 potřeby dětí

Spolu dětem 10 000,00 hoblice klient F.W
Stanislav Kristek

1 500,00 potřeby dětí

Nadační fond Albert 4 580,00 Kl. op. ve výchově pro klienty

Celkem 87 284,00

Sponzoři za období roku 2016 – věcné dary

Dárce Věcný dar
New Karolina Shopping Center stůl na tenis, hračky, hry, drogeire
Isotra a.s. Opava zabezpečovací roleta na inter. tabluli

Sponzoři za období roku 2015 – finanční dary

Dárce Částka Kč Účel
VVUU a.s. Ostrava 4 846,00 přeprava dětí na lyžování

VVUÚ a. s. Ostrava 13 300,00 kroužky dětí

M. Havlický služby Opava 10 000,00 potřeby dětí
Nadace ČEZ 30 000,00 letní rekreace dětí na chatě
Spolu dětem o. p. s. Praha 3 000,00 materiál na jarmark Albert

VVUÚ a. s. Ostrava 21 266,00 osušky, sportovní potřeby, cukrovinky

Nadace Terezy Maxové 3 000,00 sportovní potřeby

Silnice Morava 20 000,00 rekreace dětí v Chorvatsku

Spolu dětem o. p. s. Praha

2 650,00 školné a vybavení taneční kroužek
Spolu dětem o. p. s. Praha 6 960,00 školné a kytara

Spolu dětem o. p. s. Praha 7 850,00 výtvarné potřeby, odměny dětem

JUDr. Aleš Chovanec 10 000,00 potřeby dětí

Brdlík Jaroslav 1 000,00 potřeby dětí
Celkem 133 872,00

Sponzoři za období roku 2015 – věcné dary

Dárce Věcný dar
VVUÚ a. s. Ostrava 4 ks notebooků pro děti
TH trading s. r. o. Olomouc toaletní potřeby
OMEGA PHARMA a. s. Brno opalovací krémy pro děti
TESAŘ – mražené s.r.o. Baška potraviny
Dalibor Tesař, Jakartovice vánoční pobyt pro děti

Sponzoři za období roku 2014 – finanční dary

Dárce Částka Kč Účel
Komplexní poradenství s.r.o. 14 295,00 zakoupení notebooku pro studenta SŠ

Jaroslava Klemensová, Melč 5 000,00 taneční kroužek

Nadace Terezy Maxové 2 400,00 keramický kroužek v DD

Spolu dětem o.p.s. Praha 5 000,00 školné – hra na kytaru 2 děti

Valášek s.r.o., Paskov 8 250,00 pro potřeby dětí

Jaroslav Horký, Opava 5 500,00 pro potřeby dětí

Fotbalová asociace 6 080,00 pro potřeby dětí
Nadace Terezy Maxové 1 000,00 sportovní vybavení

Jaroslav David, Ostrava

4 500,00 pro potřeby dětí

Aleš Chovanec 10 000,00 pro potřeby dětí

Celkem 62 025,00

Sponzoři za období roku 2014 – věcné dary

Dárce Věcný dar
LIBREX Publishing s.r.o., Ostrava dětské knihy
Ostroj a.s., Opava notebook pro studenta SŠ
BIDVest Czech Republic s.r.o. zmrzliny a nanuky pro děti
Orsay, Opava společenské oděvy

Sponzoři za období roku 2013 – finanční dary

Dárce Částka Kč Účel
Pan Viktor Bolek, Hážovice, Rožnov p. R 5 565,00 potřeby dětí

Ing. Leo Harazim, Opava 2 000,00 potřeby dětí

Isotra a. s., Opava 20 000,00 potřeby dětí

Gesterby School, Finland 3 776,72 potřeby dětí
JUDr. Aleš Chovanec, Opava 5 000,00 potřeby dětí

Silnice Morava s. r. o., Krnov 14 979,00 nákup vánočních dárků pro děti

Paní Eva Urbanská, Opava 25 100,00 potřeby dětí

Celkem 76 420,72

Sponzoři za období roku 2013 – věcné dary

Dárce Částka Kč Věcný dar
SEVEN SPORT s. r. o., Praha R 21 493,00 sportovní nářadí – vybavení posilovny
TH Trading s. r. o., Olomouc 2 000,00 hygienické potřeby
Prestar s. r. o. 14 905,00 dětské hry a hračky pro děti
IPA Územní skupina Město Albrechtice 2 600,00 hračky pro děti
Activity Trend, s. r. o., Ostrava 1 500,00 tiskárna + sada tonerů
Chance 4 Children, Kladno Krnov 2 300,00 lego a ošacení
Celkem 44 798,00

Sponzoři za období roku 2012

Dárce Částka Kč Účel
Valášek spol. s r. o., Paskov R 7 000,00 rekreace – letní tábor

Jiří Jureček, Šenov u Nového Jičína 2 700,00 potřeby dětí

JUDr. Aleš Chovanec, Opava . 15 000,00 potřeby dětí

Ivan Kořínek, Vítkov 1 000,00 potřeby dětí

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Praha 10 000,00 potřeby dětí

Kaufland Česká republika v.o.s., Praha Krnov 100 354,00 sladkosti, dekorace

Dalibor Tesař, Krnov 8 303,00 vánoční pobyt dětí

TH trading s.r.o., Olomouc 4 000,00 hygienické zboží

Značky Morava a. s., Krnov 2 385,00 oprava hřiště – obnova čar

Silnice Morava s.r.o., Krnov 18 000,00 vánoční dárky pro děti

Celkem 175 742,00

Sponzoři za období roku 2011

Dárce Částka Kč Účel
VVUÚ a. s. Ostrava 4 846,00 přeprava dětí na lyžování

VVUÚ a. s. Ostrava 13 300,00 kroužky dětí

M. Havlický služby Opava Opava . 10 000,00 potřeby dětí

Spolu dětem o. p. s. Praha 3 000,00 materiál na jarmark Albert

VVUÚ a. s. Ostrava Praha 21 266,00 osušky, sportovní potřeby, cukrovinky

Nadace Terezy Maxové 3 000,00 sportovní potřeby

Silnice Morava 20 000,00 rekreace dětí v Chorvatsku

Spolu dětem o. p. s. Praha 2 650,00 školné a vybavení taneční kroužek

Spolu dětem o. p. s. Praha 6 960,00 školné a kytara

Spolu dětem o. p. s. Praha 7 850,00 výtvarné potřeby, odměny dětem

JUDr. Aleš Chovanec 10 000,00 potřeby dětí

Brdlík Jaroslav 1 000,00 potřeby dětí

Celkem 133 872,00

Sponzoři za období roku 2010

Dárce Částka Kč Účel
Silnice Morava s.r.o., Krnov 30 000,00 rekreace – Chorvatsko

Mgr. Jaroslav Horký, Opava 5 600,00 rekreace – letní tábor

Jiří Jureček, Šenov u Nového Jičína 3 000,00 turnaj ve vybíjené a florbalu

JUDr. Aleš Chovanec, Opava 10 000,00 pro potřeby dětí

TH trading s.r.o., Olomouc 2 000,00 hygienické zboží

Lunapar s.r.o., Opava 5 000,00 pro potřeby dětí

Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 73 428,00 sladkosti, dekorace

Jan Axmann, Odry 4 439,00 radiomagnetofony

Celkem 133 467,00

Děkujeme za Vaše dary!

Veškerá Vaše pomoc pro nás znamená možnost, použít ušetřené peněžní prostředky na aktivity, s nimiž není v rozpočtu počítáno, dále na výrazné zkvalitnění výchovně vzdělávací práce, např. na vyšší počet akcí, výletů apod., a zejména na zlepšení prostředí domova, v němž některé děti musí trávit celé své dětství.

Všem dětem průběžně poskytujeme plné přímé zaopatření:

 • stravování, ubytování, ošacení,
 • učební potřeby a pomůcky,
 • úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
 • úhrada nákladů na zdravotní péči,
 • kapesné, osobní dary, věcná pomoc zletilým při odchodu ze zařízení,
 • úhrada nákladů na dopravu do místa školy.

Nemalé částky ze svého rozpočtu vynakládáme rovněž na úhradu:

 • potřeb pro využití volného času a rekreaci,
 • nákladů na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
 • nákladů na soutěžní akce,
 • nákladů na rekreace (v r. 2006 činily
 • náklady na tábory a společné rekreační pobyty 154 404,60 Kč),
 • nákladů na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.