Úřední deska – Dětský domov Melč

Informace o pověřenci GDPR

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí externí firma.

Jobman s.r.o., se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00
IČ: 27177726

Komunikační adresa : Sedmidomky 456/2, Praha 10
E-mail: dpo@dpohotline.cz
Telefon: +420 910 120 377
Datová schránka: tkyd8fz

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava.