Dětský domov v Melči

Náš dětský domov leží v obci Melč v pohoří Nízkého Jeseníku 16 km jihozápadně od Opavy a je součástí přírodního parku Moravice. Ves Melč je poprvé připomínána r. 1377 jako součást vikštejnského panství v majetku opavských knížat, jimž patřila do r. 1671. Tehdy získala Melč dcera Viléma Alexandra Oderského Anna Magdaléna, která se provdala za Fr. Filipa z Hodic. Rod Hodických zde počátkem 18. století postavili barokní zámek, který byl později přestavěn ve stylu empíru. Součástí zámku je rozsáhlý park se vzácnými dřevinami. Budova zámku a park je státem chráněnou kulturní památkou. Zámek byl v minulosti využíván jako lázně, zotavovna, nemocnice a od poč. 20. stol. zde byla zřízena zvláštní škola internátní, a to až do r. 1985, kdy byla ZvŠI transformována na dětský domov. Dětský domov v Melči je školské zařízení s právní subjektivitou (od r. 1994), zřizovatelem je KÚ Moravskoslezského kraje.

Kapacita DD je 40 dětí ve věku 3–18 let, ale přesto v dětském domově zůstávají děti až do doby ukončení přípravy na své budoucí povolání do 26 let (zde mají možnost vystudovat třeba i vysokou školu). Děti jsou umisťovány na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově a je zde o ně všestranně postaráno. Naše děti navštěvují mateřskou školu a základní školu v Melči, starší děti dle svých schopností a dle svého zájmu se připravují na své budoucí povolání na středních odborných učilištích nebo středních školách.

V letech 1997–8 proběhla na dětském domově rozsáhlá rekonstrukce, díky které se podařilo zmodernizovat, a tak zpříjemnit interiér domova. Chodby a herny dětského domova zdobí originální malby akademického malíře Stanislava Holého, autora dětských maleb a pohádkových postaviček Jů a Hele. Tato originální díla daroval malíř Stanislav Holý se svou manželkou Marií Holou jako sponzorský dar dětem našeho dětského domova. V r. 2005 proběhla další rozsáhlá rekonstrukce, kdy změnou dispozičního řešení byl z internátního typu zařízení vybudován dětský domov rodinného typu dle požadavků zák. č. 109/2002 v platném znění.

V zařízení funguje 5 samostatných rodinných skupin. Každá rodinná skupina má k dispozici svůj samostatný byt, kde mají děti své pokojíčky včetně obývacího pokoje, sociálního zařízení a kuchyně. Děti se učí více se o sebe starat – vaří si, uklízí, perou apod. tak, aby byly lépe vybaveny do samostatného života. Vybavení domova je na velmi dobré úrovni. Na pedagogické pracovníky vzrostly kvalifikační požadavky a mnozí z nich jsou vysokoškolsky vzdělaní. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňují nové poznatky a zkušenosti absolvováním seminářů a kurzů, které tematicky souvisejí s prací vychovatele. Kromě samostatných bytů využívají děti i ostatní prostory v budově – jídelna, společenská místnost – hala, keramická dílna, dílna pro chlapce.

Rozsáhlý park okolo budovy využíváme s dětmi k rekreaci, k hrám i k práci. O celý park s dětmi společně pečujeme po celý rok. V parku mají děti menší bazén s čističkou, trampolínu, pískoviště pro menší děti, víceúčelové hřiště, které v zimě slouží jako kluziště. Svěřeným dětem věnujeme komplexní péči, s dětmi na DD pracuje logoped a psycholog. Dbáme na řádnou přípravu do školy a na kvalitní náplň volného času dětí. Děti dle svého zájmu mají možnost pracovat v zájmových kroužcích v základní škole, v dětském domově a zvláště nadané děti navštěvují ZUŠ ve Vítkově, obor hudební a výtvarný.
Hlavním úkolem je připravit naše děti na samostatný život – děti se učí vařit, prát, uklízet, orientovat se ve společnosti, a to vše postupně a přiměřeně k jejich věku. Radíme a pomáháme dětem při vhodné volbě budoucího povolání, později při hledání zaměstnání, zajištění ubytování po opuštění domova, popř. jim pomáháme získat svůj byt.
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4
Největší odměnou pro nás je, že se dítě zařadí do běžného života. Často pomáháme dětem i v době po odchodu z dětského domova, jsme stále v kontaktu. Některé z nich nás navštěvují, aby se pochlubily svými úspěchy, nebo se přichází poradit, jak řešit své problémy. Organizujeme srazy bývalých dětí, které na DD strávily své dětství. Zaměstnanci dětského domova se snaží svým lidským a citlivým přístupem zmírnit problémy dětí a učit je zodpovědnosti za svůj další život. Díky chápajícím lidem a sponzorům, kteří nás podporují a fandí našim dětem, se nám daří více či méně úkoly a přání plnit. Vítáme pro naše děti každou formu pomoci a podpory.