Úřední deska - Dětský domov Melč

Nabídka pracovního místa

Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO příjme do pracovního poměru vychovatele/ku

Pracovní poměr na dobu určitou a možností prodloužení či změny na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup: 1.1.2019
Požadované vzdělání: dle zák.č. 563/2004 Sb. § 16 – VŠ magisterský nebo bakalářský studijní program zaměřený na speciální pedagogiku nebo střední škola a DPS zaměřeno na speciální pedagogiku.
Jiné požadavky: komunikativnost, empatie, psychická způsobilost, flexibilita, práce na PC na uživatelské úrovni

Přihlášky a životopis zašlete do 30.11.2018
na e-mail: reditelka@dd-melc.cz nebo poštou na adresu: Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO, 747 84 Melč 4

Informace poskytne Jiřina Bejdáková, tel.: 606424451 nebo 556309231
Web: www.dd-melc.cz

V Melči, 1. 10. 2018
Mgr. Jiřina Bejdáková
ředitelka

 

Cenová poptávka na zhotovení projektové dokumentace - střecha budovy DD

Výzva na zhotovení projektové dokumentace střechy DD Melč download
Příloha - Smlouva na zhotovení projektové dokumentace střechy DD Melč download

Informace o pověřenci GDPR (kontaktní údaje):

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.