Úřední deska - Dětský domov Melč

 
 

Informace o pověřenci GDPR

 
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí externí firma.

Jobman s.r.o. se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10
IČ: 27177726

Komunikační adresa : Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
E-mail: dpo@dpohotline.cz
Telefon: +420 910 120 377

 
 
Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.