Úřední deska - Dětský domov Melč

 
 

Informace o pověřenci GDPR

 
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí externí společnost

I3 CONSULTANTS s.r.o.,
IČ: 27921344
sídlo: K Trninám 945/34, 163 00 Praha

tel.: +420 543 214 714
e-mail: info@i3.cz

Společnost je zastoupena fyzickou osobou:
Mgr. Zdeněk Novák

mobil: +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

 
 
Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.